Tiếng Việt Cao Cấp

問題說明

Nội dung môn học này bao gồm các chủ đề mang ý nghĩa xã hội và văn hóa như: dân số, âm nhạc và cuộc sống, văn hóa gia đình, tiền tệ, kinh doanh và công nghệ.
Thông qua quá trình tìm hiểu, thảo luận và giải quyết các vấn đề thực tế, sinh viên sẽ:
- Mở rộng vốn từ vựng trong cả văn viết và văn nói.
- Tiếp cận với từ vựng thường dùng trong học thuật, văn hóa, và báo chí.
- Phát triển tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện năng lực hợp tác thông qua làm việc nhóm và năng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt.
- Phát triển kỹ năng viết và thuyết trình của sinh viên.

Các chủ đề cần tìm hiểu gồm:
1. Vấn đề già hóa dân số và giải pháp.
2. Bảo tồn và phát triển âm nhạc truyền thống. (2)
3. Văn hóa gia đình truyền thống. (4)
4. Tiền ảo và tiền điện tử. (5)
5. Văn hóa kinh doanh. (3)
6. Công nghệ số: cơ hội và thách thức
7.Dân chủ hóa và chính sách ngoại giao của Việt Nam. (6)

Ví dụ :
Vấn đề già hóa dân số ở Đài Loan và giải pháp.

Cách hoàn thành bài:
Giai đoạn 1: Mỗi cá nhân viết một đoạn văn về chủ đề.
Giai đoạn 2: Tìm tài liệu có liên quan đến chủ đề.
Giai đoạn 3: Cùng thảo luận về tài liệu, nội dung liên quan và giải pháp.
Giai đoạn 4: Viết bài và thuyết trình